Continental Ministries Slovakia (CMS) je občianske združenie, ktoré na Slovensku pôsobí od roku 1997. Zameriava sa na podporu a prácu s talentovanými deťmi, mládežníkmi a dospelými vo veku od 8 do 55 rokov.Pozrite sa ako vyzeral Continental KIDS 2016

Continental Ministries Slovakia tvoria tieto hudobné telesá:

Continental KIDS

Continental
KIDS

YOUNG Continentals

YOUNG
Continentals

Continental SINGERS

Continental
SINGERS

ENCORE Continentals

ENCORE
Continentals

The Hope Gospel Singers and Band

The Hope Gospel Singers and Band

Spevácky zbor Consortium Bratislava

Spevácky zbor Consortium Bratislava

Komorný zbor Bratislava Vocal Consort

Komorny zbor Bratislava Vocal Consort

Continental Ministries Slovakia vydalo nasledovné tituly:

Všetky dostupné produkty si môžete zakúpiť v internetovom obchode www.ver.sk.

CD GPS

GPS

Continental KIDS (2015)

spevník Chváľte Hospodina

Chváľte Hospodina

spevník

CD Vyšší zámer

Vyšší zámer

Continental Singers (2005)

CD To je sila

To je sila

Continental Kids (2004)

spevník k CD To je sila<

To je sila

spevník k CD (2004)

The Hope Gospel Singers and Band

Zbav ma pút

Continental Singers (2004)

CD Veľké príbehy

Veľké príbehy

Continental Kids (2003)

CD Ži naplno!

Ži naplno!

Young Continentals (2003)

CD Skutočný priateľ

Skutočný priateľ

Continental Kids (2002)

CD Odysea milosti

Odysea milosti

Continental Singers (2002)

CD Cesta pravdy

Cesta pravdy

Continental Singers (2001)

CD Misia lásky

Misia lásky

Continental Singers (2000)

CD Nádej

Nádej

Continental Singers (1998)

CD Miesto pre všetkých

Miesto pre všetkých

Continental Singers (1997)

Partneri a spolupracovníci

SOZA

Slovenský ochranný zväz autorský

EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Prockl

Prockl company

Radio7

Rádio 7

in.ba

in.ba

EKR

EKR